Logopedė

Logopedė Vaida Aleknavičiūtė,
el.paštas vaida.a@klaipedoslicejus.lt (Nėgių g. 5, Melnragė)

Logopedo tikslas  mokyti, lavinti ir koreguoti vaiko garsų artikuliaciją ir tartį, per žaidybinę veiklą skatinti vaikų bendravimą, kalbos supratimą, verbalizaciją. Lavinti rišliąją kalbą. Mokyti ir koreguoti vaiko raštingumą.

Logopedinių pratybų pagrindinės darbo gairės:

 • vaikų bendravimo skatinimas
 • artikuliacinio aparato rengimas garsų tarimui
 • kalbos supratimo ugdymas
 • klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas
 • naujų sąvokų aiškinimas ir supratimas
 • klasifikavimo ir diferencijavimo įgūdžių formavimas ir tobulinimas
 • rankos ruošimas rašto darbams
 • raštingumo lavinimas
 • rišliosios kalbos lavinimas
 • pažinimo procesų lavinimas
 • nuolatinis (pastovus) kalbinės medžiagos kartojimas.

 Logopedės Vaidos Aleknavičiūtės konsultavimo laikas

Antradienis                 13.30 val. – 17.00 val.

Trečiadienis                  13.30 val. – 16.30 val.

Įvertinus vaikų galias ir patiriamus sunkumus, rekomenduojama  individualius  logopedo užsiėmimus lankyti 2 kartus per savaitę. Vieno užsiėmimo kaina – 12 eurų.

Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia tinkamai parinkta mokymo priemonių ir būdų sistema, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.