Kokie vaikų pedagogai ir specialistai dirba priešmokyklinio ugdymo klasėje?

  • Priešmokyklinio ugdymo klasės mokytojas (moko skaityti, rašyti, skaičiuoti, veda technologijų, pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamokėles).
  • Pailgintos grupės auklėtojas, pedagogas asistentas (pagal poreikį).
  • Mokytojai specialistai – anglų kalbos, dailės, šachmatų, šokio, sporto, muzikos, teatro, sveikatos ugdymo.
  • Pagalbos vaikui specialistai – psichologas, logopedas, kineziterapeutas, sveikatos priežiūros specialistas.
DSC_9830_1280x800
Tomas Raibys

Direktorius, pradinių klasių ir STEAM mokytojas

DSC_9850_1280x800
Rasa Lindžienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

DSC_0190-3_1280x800
Loreta Lavarienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

DSC_9834_1280x800
Gabrielė Meižytė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

DSC_0117_1280x800
Rita Danielienė

dailės mokytoja

DSC_0141_1280x800
Jolita Merinienė

choreografijos mokytoja

DSC_9904-2_1280x800
Arūnas Mozeris

teatro pedagogas

DSC_0146_1280x800
Viktoras Galuščak

šaškių, šachmatų mokytojas

DSC_9864_1280x800
Andželika Rebrovaitė

mokytojo padėjėja ir pailgintos grupės auklėtoja

DSC_0144_1280x800
Emilija Raukienė

muzikos mokytoja

DSC_9868_1280x800
Jurgita Gumuliauskienė

anglų kalbos mokytoja

DSC_0261_1280x800
Simona Iljinienė

psichologė

DSC_0239_1280x800
Vaida Aleknavičiūtė

logopedė