SAVAITĖS DARBO PLANAS

Sausio 25 – 29 d.


UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO R KLASĖJE 

Savaitės tema „Mūsų mažieji augintiniai“
Siekiai Susipažins su naminiais augintiniais. Sužinos jų naudą žmogui.
1. Kalba ir raštingumas Garsai ir raidės I i, Y y. Garsinės pratybos.
2. Matematika Skaičių kaimynai. Savaitės dienos.
3. Pažintinė veikla Mūsų mažieji bičiuliai.
4.Anglų k. Let’s have a picnic.
5.Dailė Geroji širdis.
6.Šokiai Šokis „ Oira“. Lietuvių liaudies žaidimai.
7.Muzika Lietuva mano širdyje.
8.Sportinė veiklaKamuolio ridenimas ir metimas tolyn.

UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO G KLASĖJE 

Savaitės tema‚,Mūsų mažieji bičiuliai“
Siekiai Susipažins su naminiais gyvūnais. Gebės atsakyti kaip jais rūpintis, kokia gyvūnų nauda žmogui.
1.Kalba ir raštingumas Garsas ir raidė Y, y. Garsinės pratybos.
2.Matematika Kryptys kairė, dešinė. (Kartojimas)
3.Pažintinė veiklaMūsų mažieji bičiuliai.
4.Anglų k. Let‘s have a picnic!
5.Dailė Geroji širdis.
6.Šokiai Šokis ,,Oira“ ir lietuvių liaudies žaidimai.
7.Muzika Dainuoju Lietuvai.
8.Sportinė veiklaKamuolio ridenimas ir metimas tolyn.

UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO L KLASĖJE 

Savaitės tema „Mūsų mažieji augintiniai“
Siekiai Susipažins su katėmis ir jų veislėmis.
1.Kalba ir raštingumas Garsas ir raidė Žž.
2.Matematika Skaičiavimas iki 7.
3.Pažintinė veikla Mūsų mažieji augintiniai.
4.Anglų k.Food.
5.Dailė Geroji širdis.
6.Šokiai Šokis ,,Oira“ ir lietuvių liaudies žaidimai.
7.MuzikaLietuva mano širdyje.
8.Sportinė veiklaKamuolio ridenimas ir metimas tolyn.

UGDOMOJI VEIKLA IKIMOKYKLINIO UGDYMO K KLASĖJE 

Savaitės tema „Ekonomika vaikams“
SiekiaiŽinos kas yra pinigai, kokia jų paskirtis, kaip taupyti pinigus.
1.Kalba ir raštingumas Raidė ir garsas S.
2.Matematika Ilgio matavimo vienetai.
3.Pažintinė veikla Ekonomika vaikams.
4.Anglų k. Numbers and couting.
5.DailėSniegas.
6.ŠokiaiŠokio rateliai – žaidimai.
7.Muzika Klausau, girdžiu, piešiu.
8.Sportinė veiklaŠokinėjimo per šokdynę mokymas. Kamuolio ridenimas ir metimas tolyn.