SAVAITĖS DARBO PLANAS

Sausio mėn.  11 – 15 d.


UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO R KLASĖJE 

Savaitės tema „ Mano miestas Klaipėda “
Siekiai Susipažins su Klaipėdos miesto istorija. Žinos, kas pavaizduota Klaipėdos miesto herbe.
1. Kalba ir raštingumas Garsas ir raidė K k. Garsinės pratybos.
2. Matematika Atimtis 10 ribose.
3. Pažintinė veikla Mano miestas Klaipėda.
4.Anglų k. Jungle animals.
5.Dailė Neužmirštuolės žiedelis prie mano širdelės.
6.Šokiai Neužmirštuolės šokis.
7.Muzika Dainuoju Lietuvai.

UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO G KLASĖJE 

Savaitės tema„ Mano miestas Klaipėda “
Siekiai Susipažins su Klaipėdos miesto istorija, susipažins su miesto paminklais ir skulptūromis, gebės atsakyti kas pavaizduota miesto herbe.
1.Kalba ir raštingumas Garsas ir raidė K k. Garsinės pratybos.
2.Matematika Atimtis 10 ribose.
3.Pažintinė veiklaJungle animals.
4.Anglų k. Weather.
5.Dailė Neužmirštuolės žiedelis prie mano širdelės.
6.Šokiai Neužmirštuolės šokis.
7.Muzika Dainuoju Lietuvai.

UGDOMOJI VEIKLA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO L KLASĖJE 

Savaitės tema „ Mano miestas Klaipėda “
Siekiai Susipažins su žymiausiomis Klaipėdos vietomis ir miesto atsiradimo istorija. Ras Klaipėdą Lietuvos žemėlapyje.
1.Kalba ir raštingumas Garsas ir raidė K.
2.Matematika Skaičius ir skaitmuo 7.
3.Pažintinė veikla Mano miestas – Klaipėda.
4.Anglų k.House pets.
5.Dailė Neužmirštuolės žiedelis prie mano širdies.
6.Šokiai Neužmirštuolės šokis.
7.MuzikaLietuva mano širdelėje.

UGDOMOJI VEIKLA IKIMOKYKLINIO UGDYMO K KLASĖJE 

Savaitės tema „Lietuvos miškų gyvūnija“
SiekiaiKalbės apie miško gyvūnus, susipažins su pagrindiniais miško gyvūnais: lape, vilku, kiškiu, meška, su jų ypatumais.
1.Kalba ir raštingumas Raidė ir garsas O.
2.Matematika Skaičius ir skaitmuo 10.
3.Pažintinė veikla Lietuvos miškų gyvūnija.
4.Anglų k. House pets.
5.DailėLaisvės paukštė-spalvoti delniukai.
6.ŠokiaiNeužmirštuolės šokis…
7.Muzika Geltona, žalia, raudona…
8.Sportinė veiklaPūgos ir Šalčio pasakos…